Výber dreva

Drevorezba, to nie je len samotná rezba a údržba dreva. Nesmierne dôležitou súčasťou správnej drevorezby je i dôkladný výber dreva. Niektoré druhy stromov totiž ponúkajú drevo, ktoré sa síce pre svoju mäkkosť opracováva jednoduchšie, no jeho odolnosť je menšia. Je preto nutné ho po dokončení diela špeciálne ošetriť a zvýšiť tak jeho odolnosť. Iné druhy dreva zase vydržia dlhé roky, no ich spracovanie je fyzicky i časovo oveľa náročnejšie. Zradnou vlastnosťou dreva je i to, že jeho tvrdosť nie je vo všetkých častiach rovnaká. Hoc aj pri kusoch pochádzajúcich z jedného stromu. To robí problematiku správneho výberu dreva vhodného na vyrezanie daného diela doslova alchýmiou a dôkladne jej rozumejú iba skutoční a naslovovzatí odborníci. Nerešpektovanie týchto prírodných daností dreva sa skôr či neskôr prejaví v rôznych nepekných defektoch a krátkej živostnosti. Drevorezba využíva najčastejšie dva druhy dreva. Ide o drevo z lipy a stromu nazývaného tupelo. Oba druhy sú síce tvrdé, no pomerne jednoducho spracovateľné.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode