Majster Pavol z Levoče

O Majstrovi Pavlovi toho žiaľ nevieme veľa. Tento smutný fakt je spôsobený tým, že levočský mestský archív vyhorel desať rokov po jeho smrti. Nevieme dokonca ani, kde sa narodil či odkiaľ do Levoče prišiel. S istotou je však známe, že po roku 1500 sa usadil v Levoči. Nie je dokonca vylúčené ani to, že šlo o levočského rodáka. Mohol však pochádzať aj z Nemecka, Rakúska, či dokonca severného Talianska. Zachované archívne materiály, ktoré prežili ničivý požiar, nám zatiaľ nedovoľujú bližšie charakterizovať Pavlovu osobnosť. Jeho diela nie sú písomne dokumentované. Výnimkou je len známy nápis na Urbanowitzovom epitafe dokumentujúci Pavlovo autorstvo hlavného oltára v chráme sv. Jakuba. S istotou ešte vieme, že pracoval v niektorej z juhonemeckých rezbárskych dielní v okruhu Norimbergu alebo Pasova. Dosvedčujú to vplyvy tamojších umelcov (Vít Stoss, Tilman Riemenschneider, Gregor Erhart a i.). Tento článok napísal Libor Chrást, umelecký drevorezbár. Viac sa o mne a mojej tvorbe dočítate na mojom blogu.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode