Cavring

Pre širokú verejnosť na Slovensku je tento pojem pomerne neznámym. Ako to? A čo to vlastne je? Ide o vyrezávanie z dreva pomocou motorovej píly, ktorá má carving úpravu. Teda táto píla je v porovnaní s klasickou motorovou pílou menšia a ľahšia. Takisto lišta je kratšia a zašpicatená. Na našom území carving môžete stretnúť zriedka. Skôr ide o súťaže, alebo objednaných carvingových drevorezbárov. Každopádne trend hovorí, že táto forma drevorezby sa časom určite rozšíri aj u nás. Na Slovensku sa ale s výtvormi carvingu môžete stretnúť napríklad v Nitre. Tam sa v parku nachádzajú sochy, ktoré boli vyrobené pomocou carvingovej píly. Okrem týchto však pri chodníku lemujúceho rieku Nitru sa nachádza vyrezaný bežec a kvet. Zaujímavosťou teda, konkrétne týchto, sôch je, že sú vyrezané priamo do kmeňov. Medzi veľmi obľúbené na Slovensku patria aj drevené dediny a Betlehemy. Či už ide o malé Betlehemy, alebo väčšie, katolícke prostredie Slovenska predurčuje tieto drevorezby na úspech. Samozrejme, že častým motívom sú aj anjeli, valasi s ovečkami alebo aj kone a robotníci. Tento článok napísal Libor Chrást.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode